BAE Mühendislik
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama

Tarımsal alanlarda şebeke elektriği her zaman bulunmaz, bu nedenle tarımsal sulama fosil kaynaklı enerjiler ile yapılır. Ancak bu kaynaklar hem maliyetlidir hem gürültülü. Sürekli ek gider çıkarması da başka bir olumsuz yanı. Güneş enerjisi ile yapılan tarımsal sulamalar ise tüm bu saydıklarımızın aksine ekonomik olmanın yanı sıra çevre dostudur.

Güneş enerjisi sadece dünyamızı ısıtmakla kalmaz, pek çok çözümü de beraberinde getirir. Güneş enerjisinin kullanım alanlarından bir diğeri de tarım alanı. Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama Sistemleri aynı zamanda solar sulama sistemi ve güneş enerjili sulama sistemleri olarak da bilinir.

Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama, güneş paneliyle üretilen elektrik ile pompaların çalıştırmasını ifade eder. Solar Güneş Enerjisi ile dalgıç pompalar ve santrifuj pompalar çalıştırılarak damlama sulama, yağmurlama sulama yapılabilmektedir.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Güneş panelleri ile üretilen elektrik, solar sürücü invertöri ile motorların çalışması gereken voltaja ve frekansa çevrilmesi ile motorları çalıştırmasını ifade eder. Aynı zamanda güneşin olmadığı zamanlarda da elektriği kesintisiz kullanabilmek adına hibrit sürücüler de kullanılabilmektedir.

Hibrit sistem öncelik olarak güneş panelinden üretilen elektriği kullanarak motora güç verir. Havanın kapalı olduğu veya güneş battıktan sonraki süreçte gün içinde depolanan enerjiyi kullanır. Yeterli güç üretimi sağlanamadığında ise şebekeden ek olarak enerji çekmeye devam eder. Bu sayede çiftçilerimiz için kesintisiz bir kullanım imkânı doğar.

Güneş Enerjili Sulama Sisteminde Kullanılan Bileşenleri
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Avantajları