BAE Mühendislik
ŞEBEKE BAĞLANTILI (ON GRİD) SİSTEMLER

Son yüzyılda, insanlığın günlük yaşam standartlarındaki en gerekli ihtiyaçlardan biri olan elektrik enerjisi talebi, her geçen gün artarak devam etmektedir. Güneş enerjisinin insan yaşamına sağladığı çok sayıda fayda arasından geniş kapsamlı olanı, elektrik üretimidir.

Elektrik enerjisi üretiminin olumsuz etkileri olan sera gazı emisyonu ve diğer çevresel olumsuzluklarla ilgili artan endişe, güneş enerji sistemleri gibi yenilenebilir kaynakların gün geçtikçe daha fazla talep görmesini sağlamıştır.

Çevre dostu elektrik üretim sistemlerine olan talebin artışına karşılık verebilmek için yenilenebilir enerji tabanlı üretimde, fotovoltaik tabanlı enerji üretim sistemleri küresel anlamda büyük bir odak noktası durumundadır.

Yenilenebilir bir teknoloji olmasıyla birlikte, tasarım ve kurulum açısından en basit elektrik üretim teknolojisidir. Herhangi bir güneş paneli sistemi için enerji dönüşümü, verim olarak tanımlanmaktadır.

Sistem parçalarının bir birleriyle uyumlu bir şekilde seçilmesi sitemin verimini, güvenliğini ve ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle her bir projede hangi ekipmanların tercih edileceği son derece önemlidir.

Şebeke bağlantılı (On Grid) sistemler, güneş panellerinden üretilen elektriği özel tasarımlı inverterler ile tek faz ya da üç faza dönüştürerek çift yönlü elektrik sayacıyla elektrik şebekesine veren sistemlerdir. On Grid sistemler yüksek güçte santral sistemi olarak da evsel tüketimi karşılamak amacıyla da kurulabilir.

Bu sistemler 3 adet temel sistem bileşeni içerir:

Taşıyıcı Sistemler

Güneş enerjisi tesislerinde, panel ve inverterden sonra belki en önemli üçüncü ekipmanı konstrüksiyon yani metal taşıyıcı sistemler oluşturmaktadır. Onları geniş düzlüklere veya çatılara kurulmuş panellerin altında görebiliriz.

Konstrüksiyon sistemleri ne kadar sağlamsa tesisiniz de o kadar sağlam ve güvende olur.

Tesislerin ayakları olarak adlandırabileceğimiz bu ekipmanlar yere ne kadar sağlam basıyorsa, sistem o kadar ayakta kalacak demektir.

Sistemin Avantajları
Güneş Enerjisi Yatırım Süreçleri

Ön Görüşme: İletişim kanallarımız üzerinden ekibimize ulaşarak güneş enerjisi çözümlerimiz hakkında bilgi alabilir, öne görüşme için randevu oluşturabilirsiniz.

Keşif: GES Projenizin yer alacağı bölgenin ne kadar güneş ışığı aldığı, enerji tüketim miktarı, çatı veya arazinizin güneş panelleri kurulumuna elverişli olup olmadığı incelenir.

Fizibilite Raporu Hazırlanması: Bu sayede uygun yer seçimi, toplam yatırım miktarı, uygun malzeme seçimi, yatırım geri ödeme süresi, yatırımın karlılığı, yatırımın riskleri gibi tüm hususlar detaylı bir şekilde araştırılarak doğru bir yatırım kararı alınır.

Teklif: Keşif aşamasında gerekli olan ön koşullar, güneş enerji santrali kurulumuna elverişliyse size özel bir çözümler, projelendirme ve projenin performansı referans alınarak bir sözleşme hazırlanır.

Çağrı mektubu başvurusu: Güneş Enerji Santrali yatırımına karar veren gerçek ya da tüzel kişilerin bağlı bulundukları Elektrik Dağıtım Kuruluşundan (EDAŞ) Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almaları gerekmektedir. Buradaki amaç başvurulan Güneş Enerjisi Santrali kurulumunun yönetmelikte belirtilen kriterlere, kurulum yapılmak istenen alanın teknik şartlara uygun olup olmadığını teyit etmektir.

Kurulum: Tüm aşamalar dâhil, santralinizi 5 ila 6 ay gibi kısa bir sürede işletime hazır hale getirilir.

Teslim ve üretime alma: Proje teslim edildikten sonra 2 yıl boyunca bakım ve onarımı firmamız tarafından üstlenilerek size herhangi bir ek maliyet yansıtılmamaktadır.